Våra produkter

Telematik

 

Enkelt och smidigt med vår telematikutrustning!

 

Med vår telematikutrustning kan du se positionering och temperatur i realtid. Du kan enkelt se allt i din smartphone eller på datorn. Du kan exempelvis se:

  • En karta som visar var alla dina aggregat befinner sig.

  • En karta på var ett specifikt aggregat befinner sig och vad den har för temperatur.

  • Graf som visar hur temperaturen har varit under en tid på ditt aggregat.

  • Du har en meny där du kan styra ditt kylaggregat. Du kan exempelvis justera önskad temperatur och köra avfrostning. 

  • Du kan se information och data från aggregatet. Där kan du exempelvis se drifttid och om aggregatet haft några larm. Du ser även se inställd temperatur och på vilken adress aggregatet står.


Euroscan monteras på alla våra större kylaggregatsmodeller. Men självklart går det att beställa till alla våra kylaggregat.

 

Det går även att eftermontera på alla typer av fabrikat. Hör av dig till våra säljare om du vill eftermontera på annat fabrikat än Mitsubishi.