Våra produkter

Dieseldrivna släpaggregat

 

Aggregaten är utrustade med en dieselmotor som driver kylaggregatet under färden. Dessutom finns det en elmotor som kan användas vid längre stopp för att minimera dieselförbrukningen.