Våra produkter

Dieseldrivna aggregat

 

Aggregaten är utrustade med en dieselmotor som driver kylaggregatet under färden. Dessutom finns det en elmotor som kan användas vid längre stopp för att minimera dieselförbrukningen. Fördelen med dieseldrift är att skåpet alltid har maximal kyleffekt oavsett var du befinner dig. Dessutom är det ett bra sätt att skydda lasten om exempelvis lastbilsmotorn av någon anledning inte går att använda.

Alla aggregaten styrs från en manöverpanel som monteras i hytten. Avfrostning och automatisk start och stopp är standard på alla våra dieseldrivna aggregat.